slogan
Nhiều hình thức phong phú, đa dạng tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2018.

Phát huy hiệu quả từ các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng

HNP - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội vừa kết thúc đợt khảo sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng, đặc biệt là tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2013 - 2017”. Qua giám sát cho thấy, các thiết chế văn hóa từ Thành phố đến cấp quận, huyện, phường, xã cơ bản phát huy hiệu quả tích cực, là điểm sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, phổ biến các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở; là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; gắn kết các tầng lớp nhân dân; đáp ứng một phần nhu cầu cung cấp thông tin, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí của nhân dân.

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2017 giao Sở Giáo dục và Đào tạo

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2017 đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem xét việc điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 368/VP-KT giao sở, ngành liên quan xem xét việc điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (phần kênh và công trình trên kênh).

Số: 138/UBND-KT

Về việc tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Số: 113/UBND-ĐT

Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định... để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.


thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 348
  • Tổng lượng truy cập: 207.834.039