10/98 Quỹ Tín dụng nhân dân xếp loại yếu kém (16:00 14/09/2017)


HNP - Qua rà soát, toàn thành phố có 98 Quỹ Tín dụng nhân dân với tổng số 118.167 thành viên tham gia; tổng nguồn vốn của các quỹ tín dụng đạt 9.215 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ của các quỹ là 284 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 5.319 tỷ đồng. Nợ xấu của các Quỹ Tín dụng nhân dân là 87,6 tỷ đồng, chiếm 1,65% so tổng dư nợ cho vay. Tiền gửi các của tổ chức tín dụng là 3.363 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng tài sản. Kết quả kinh doanh tính chung các quỹ có lãi trên 50 tỷ đồng (bình quân 500 triệu đồng/quỹ).


Theo đánh giá, nhìn chung, hoạt động của các Quỹ Tín dụng nhân dân ổn định và hướng phát triển khá. Các quỹ tín dụng trên địa bàn đã bám sát mục tiêu, định hướng và lộ trình thực hiện tái cơ cấu tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Tập trung kiện toán, nâng cao năng lực bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động, trọng tâm là chất lượng tín dụng, cơ cấu lại các khoản nợ theo đúng quy định pháp luật. Tích cực xử lý các khoản nợ xấu thông qua việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro. Duy trì đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, bảo đảm khả năng chi trả. Hội đồng quản trị các quỹ thường xuyên đánh giá kết quả hoạt động, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, thiếu sót và sai phạm theo các kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, rà soát chỉnh sửa bổ sung quy chế, quy trình để tổ chức thực hiện tuân thủ đúng pháp luật.

Không chỉ có vậy, các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố còn phát huy được vai trò là cầu nối trong việc huy động vốn và chuyển tải vốn cho thành viên. Bên cạnh đó, một số quỹ đã cung ứng được dịch vụ chuyển tiền kiều hối cũng như chuyển tiền trong nước, tạo điều kiện cho việc luân chuyển vốn của các thành viên Quỹ tín dụng nhân dân.

Qua từng năm, hoạt động của các Quỹ Tín dụng nhân dân ngày càng tăng trưởng cả về quy mô hoạt động, màng lưới, sự tín nhiệm, tin tưởng của thành viên và nhân dân. Nhiều quỹ đã tích lũy mua sắm, trang bị tài sản, công cụ lao động hiện đại, chính sách xã hội, phúc lợi cũng được quan tâm. Hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đã góp phần tạo sự luân chuyển vốn phù hợp; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, kinh tế, xã hội trên địa bàn nông thôn, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, vẫn có hơn 10 quỹ tín dụng bị lỗ (xếp loại yếu kém) và 3 quỹ chuẩn bị phá sản. Nguyên nhân do khả năng quản trị, điều hành yếu kém nên nợ xấu tăng nhanh, chất lượng tín dụng tiềm ẩn rủi ro cao...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật