HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2017 đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 368/VP-KT giao sở, ngành liên quan xem xét việc điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Săn (phần kênh và công trình trên kênh).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND triển khai thực hiện Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND gia hạn thời hạn sử dụng trạm sản xuất bê tông asphal lắp đặt tạm thời tại bãi sông Hồng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích gà Mía giống 1 ngày tuổi trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo, tuyển dụng bác sỹ Nội trú ngành Y tế Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 9077/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND thành lập Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/1, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 149/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố về 3 dự án chậm triển khai theo kiến nghị cử tri huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem